Komunikat ws. dowodów osobistych
22.01.2008

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administarcji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od 1 stycznia 2008 r. dokumenty te nie uprawniają do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są na dotychczasowych zasadach. Osoba legitymująca się książeczkowym dowodem osobistym w pierwszym kwartale 2008 r. nie będzie miała obowiązku okazywania potwierdzenia złożenia wnisoku o wymianę tego dokumentu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie prowadzi polityki karania osób, które do dnia 31 grudnia 2007 r. nie złożyły wniosków o wymianę dowodu osobistego. Niemniej nie można wykluczyć, że wobec osób, które będą uchylały się od obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, po dniu 1 kwietnia 2008 r. zostana zastosowane sankcje karne.

Osoby przebywające stale za granicą, a więc takie, które mają prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego, wniosek o wymianę tego dokumentu będą mogły złożyć w dowolnym terminie po przyjeździe do kraju. Placówki dyplomatyczne, w myśl przepisów prawa, nie są upoważnione do pośrednictwa w sprawach wymiany lub wydania dowodów osobistych.