Zmiany kadrowe w Urzędzie Miejskim
04.02.2008

Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, w związku z wakatami istniejącymi w płońskim urzędzie, Burmistrz Miasta Płońska podał do wiadomości informację o wolnym naborze na stanowiska kierownicze (bądź obsadzone do tej pory przez p.o. dyrektorów) oraz inne stanowiska niekierownicze.

Informacje o wolnym naborze, jego zasady oraz regulamin były i są dostępne na stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej).

Komisja konkursowa, której przewodniczył sekretarz miasta Andrzej Kamasa, przedstawiła burmistrzowi następujących kandydatów, na stanowiska kierownicze:
Danuta Ziółek – dyrektor wydziału administracji i nadzoru,
Beata Klik – dyrektor wydziału infrastruktury technicznej,
Krystyna Marszał-Jankowska – dyrektor wydziału spraw obywatelskich,
Ewa Grzeszczak – dyrektor wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
Małgorzata Adamska-Jasińska – kierownik sekretariatu,
Radosław Ziółkowski – kierownik biura promocji miasta.

Z wyżej wymienionymi osobami Burmistrz Miasta podpisał umowy o pracę.
W związku z obsadzaniem niektórych stanowisk przez osoby inne niż dotychczasowi p.o. dyrektorzy, burmistrz rozwiązał umowę o pracę z dotychczasową p.o. dyrektora wydziału infrastruktury technicznej panią Barbarą  Pawłowską (nie startowała w konkursie), zaś dotychczasowej p.o. dyrektora wydziału spraw obywatelskich pani Renacie Lewandowskiej (startowała w konkursie) zaproponował zmianę warunków pracy, przy utrzymaniu dotychczasowej płacy, na stanowisku p.o. kierownika referatu spraw lokalowych.
Trwa jeszcze procedura wolnego naboru na stanowiska: strażników miejskich oraz młodszego referenta w biurze rady.

W ostatnim czasie zrezygnowali z pracy w  urzędzie, m.in kierownik referatu zamówień publicznych, zastępca skarbnika i dwoje pracowników wydziału planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Wciąż są wakaty na stanowiskach: kierownika USC oraz audytora wewnętrznego. W związku z powyższym w najbliższym czasie można się spodziewać kolejnych informacji o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.


Więcej informacji o wolnym naborze na stronie www.umplonsk.bip.org.pl lub u sekretarza Andrzeja Kamasy