Chrześcijański Horacy z Mazowsza
09.05.2008

IV Międzynarodowe Dni Ks. Macieja K. Sarbiewskiego ,,Chrześcijański Horacy z Mazowsza’’ będziemy w tym roku obchodzić w dn. 9-11 maja. Imprezie patronuje Marszałek Sejmu RP oraz Biskup Diecezji Płockiej. Imprezy odbywać się będą w Płońsku, Sarbiewie, Rostkowie oraz Ciechanowie. W Dniach będą uczestniczyć:
Rimantas Salna (dyrektor Muzeum A. Mickiewicza przy Uniwersytecie w Wilnie), Romuald Mieczkowski (Warszawa-Wilno), Józef Pless (Niemcy), prof. Piotr Roguski (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy), Jarosław Mikołajewski (dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Rzymie), prof. Marek Sokołowski SJ  i Grzegorz Wiśniewski (Warszawa), Barbara Gruszka-Zych (Katowice), Teresa Kaczorowska, Stanisław Kęsik i Alfred Borkowski (Ciechanów), Igor Kantorowski i Krzysztof Bielski  (Płońsk).                        
Poniżej przedstawiamy program:

0
Piątek, 9 maja, Płońsk
- godz. 11.00-13.00 – Spotkania autorskie pisarzy z czytelnikami Płońska, Przasnysza, Czernic Borowych, Rostkowa
- godz. 13.00 – Walne Zgromadzenie członków Academia Europaea Sarbieviana (sala konferencyjna Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne”)                                                                  

- godz. 18.00 – Inauguracja IV Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” ( sala kina MCK Płońsk)
 - Rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego       
- Recital Stanisława Sojki
- godz. 21.00 – Noc poetów („Sienkiewiczówka”, Poświętne)

0

Sobota, 10 maja, Płońsk-Sarbiewo-Płońsk
- godz. 9.00 – Finał IV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K Sarbiewskiego)
- godz. 12.00 – Msza św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. św. Stanisława B. i M. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans” w reż. Ireny Podobas (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora poety Józefa Plessa z Niemiec
- godz. 19.00 – Inauguracja I Festiwalu Muzyki Barokowej (koncert „Perły Muzyki Baroku” w wykonaniu międzynarodowej grupy artystycznej „Sarbievius Cantans”  (kościół św. Michała Archanioła w Płońsku)

0

Niedziela, 11 maja, Płońsk- Rostkowo-Ciechanów
- godz. 11.00 – Msza św. w intencji dwóch sławnych jezuitów z Płn. Mazowsza: ks. M. K. Sarbiewskiego i św. Stanisława Kostki. Koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu międzynarodowej grupy „Sarbievius Cantans” (Silviludia M.K. Sarbiewskiego) i aktora Józefa Plessa z Niemiec 
- godz. 14.00 - Wspólne ognisko z udziałem gości i zespołu folklorystycznego
- godz. 17.00 – „P.P. Rubens a M.K. Sarbiewski” - odczyt prof. Juliusza Chrościckiego i koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
- godz. 18.30 – Rozstrzygnięcie III Konkursu Plastycznego oraz otwarcie wystawy o M.K. Sarbiewskim; kolacja i uroczyste zakończenie IV Międzynarodowych Dni Ks. M. K. Sarbiewskiego (Kawiarnia Artystyczna Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie).

0

Imprezy towarzyszące:
- Zwiedzanie Izby Pamięci M.K. Sarbiewskiego w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku
- Festiwal Muzyki Barokowej w Płońsku (18, 25 maja 2008, kościół św. Maksymiliana M. Kolbe)
- Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów.
- Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w prasie „Płońszczak Press”
- Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi

0
Organizatorzy i sponsorzy:
- Academia Europaea Sarbieviana
- Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
- Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie
- Urzędy Gminy: Baboszewo, Czernice Borowe
- Parafie: Sarbiewo, Rostkowo, Płońsk
- Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
- Muzeum Historyczne w Przasnyszu
- Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
- Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku
- Starostwa Powiatowe: Płońsk, Ciechanów
- Urzędy Miasta: Płońsk, Ciechanów, Przasnysz
- Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
- Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie
- Jezuici w Warszawie
- Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku
- Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział „Poświętne” w Płońsku

0

 Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3, Katolickie Radio Ciechanów, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”