Konferencja Metodyczna dla nauczycieli i pedagogów
15.05.2008

Program Konferencji Metodycznej dla nauczycieli i pedagogów z Płońska

„Zaburzenia wychowawcze XXI wieku”

0

Płońsk 16 maja 2008 roku
Sala Kina „Kalejdoskop” MCK
ul. Płocka 50, Płońsk

0

Cele konferencji:
1. Próba diagnozy zaburzeń wychowawczych oraz zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w Płońsku.
2. Kształtowanie umiejętności nauczycieli i pedagogów w zakresie rozpoznawania zaburzeń wychowawczych oraz doboru metod ich przeciwdziałania.
3. Poszerzanie wiedzy nauczycieli i pedagogów o nowych typach uzależnień – infoholizm, napoje eneregetyzujące, uzależnienia emocjonalne.

0

Uczestnicy:
1. Nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli w Płońsku
2. Pedagodzy szkolni
3. Katecheci i przedstawiciele duchowieństwa z Płońska
4. Przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Płońsku oraz przedstawiciele placówek samorządowych miasta
5. Przedstawiciele policji
6. Przedstawiciele mediów

0

Program konferencji:
14.00-14.05 Otwarcie Konferencji.
14.05-14.25 Wybrane problemy patologii i wykroczeń wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu płońskiego – ocena zjawisk, możliwe trendy rozwojowe i zagrożenia.
14.25-15.10 Zaburzenia wychowawcze XXI wieku – istota i charakter zjawiska, zagrożenia w perspektywie Płońska
15.10-15.25 Przerwa - prezentacja materiałów dydaktycznych i edukacyjnych oraz programów szkoleniowych Fundacji Pedagogium i Fundacji Pro Polonia
15.25-16.05 Internet – szanse i zagrożenia. Uzależnienia w cyberprzestrzeni.
16.05-16.25 Współpraca szkoły z kuratorem sądowym – zasady, cele, kierunki.
16.30-16.55 Narkotyki i paranarkotyki jako problem społeczny i wychowawczy. Czy w szkole warto robić (jak) testy narkotykowe?
16.55-17.00 Co możemy dla was zrobić?
17.00 Zakończenie konferencji.

0

Warsztaty edukacyjne:
1. 15.25-16.55 - Podstawy pomocy przedlekarskiej w przypadku zażycia przez dziecko narkotyku – 20 osób – prowadzi trener Henryka Jędrzejko.
2. 15.25-16.55 – Agresja w szkole – uczymy dzieci zachowań koncyliacyjnych – 20 osób – prowadzi trener Krystyna Stańdo.