List otwarty burmistrza do rodziców dzieci rozpoczynających edukację szkolną
21.03.2012