Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
05.06.2008


OGŁOSZENIE


BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

INFORMUJE


że w dniu 5 czerwca 2008 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk a będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Płońsku, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 - parter). Tel. (023) 662 26 91 w. 323.


Płońsk, dnia 05.06.2008 r.


BURMISTRZ


Andrzej Pietrasik