XXXIX Sesja Rady Miejskiej
23.09.2008

O G Ł O S Z E N I E

W  dniu  24 września 2008 Roku 
o  godz. 2000
 w  Urzędzie Miejskim w Płońsku,
sala 214
przy ul. Płockiej 39,
odbędzie  się
XXXIX Sesja  Rady  Miejskiej,
której  porządek  obejmuje:

0
• Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
• Podjęcie uchwały o odwołaniu Komisji Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały o powołaniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
• Wolne wnioski i odpowiedzi.

0


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Miejskiej w Płońsku
/~/ Jolanta Anna Mikołajewska