Miasto zabiega o pieniędze na budowę dróg
17.10.2008

13 października  Urząd Miejski w Płońsku złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) projektu o nazwie. "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska - budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej".
 I etap to ocena formalna. Powinien on trwać do końca listopada. Następnie wniosek przechodzi jeszcze ocenę merytoryczną i efektywności ekonomicznej. Jeśli wniosek przejdzie korzystnie wszystkie etapy oceny to umowę o dofinansowanie podpiszemy w lipcu 2009 r. Zakończenie realizowanego projektu planuje się na grudzień 2011 r. W ramach realizacji projektu powstanie obwodnica śródmiejska łącząca ulicę Klonową na północy miasta z ulicą Targową na południu. Powstanie także nowy most na Płonce, ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Nowa ulica odciąży ruch kołowy przebiegający obecnie przez zabytkowe centrum miasta. Wpłynie to korzystnie na usprawnienie ruchu kołowego w Płońsku i ochronę środowiska. Na realizację projektu Urząd Miejski w Płońsku planuje pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości:
21. 852 835,04 zł. Wartość całego projektu: 25 709 217,70 zł. Wkład własny miasta: 3 856 382,66