50.lecie pożycia małżeńskiego
26.06.2012

13 czerwca w restauracji „Pod Różą” odbyła się uroczystość jubileuszowa par, które w tym roku obchodziły 50. rocznicę pożycia małżeńskiego :. Antoni i Elżbieta Walczak, Mieczysław i Bogumiła Cieszewscy, Florian i Alina Kacperscy , Ryszard i Barbara Kowalscy (56.lecie) oraz  Jerzy i Daniela Lewiccy.

 Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik w imieniu swoim oraz Prezydenta RP złożył z tej okazji najserdeczniejsze życzenia oraz pogratulował tak wspaniałego jubileuszu.

 

 

Pary zostały uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, legitymacjami, pamiątkowymi dyplomami oraz kwiatami. Uroczystej dekoracji dokonał Burmistrz Andrzej Pietrasik oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Ziółek. Po części oficjalnej jubilaci zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek, który stał się okazją do podziękowań i wspomnień.

Przed jubilatami i towarzyszącymi im rodzinami wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 5 w Płońsku.