Płońskie wykopaliska ewenementem w skali Mazowsza...
13.09.2007
Odkrycia archeologiczne jakich dokonano podczas prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej ulicy 19-stycznia to niezwykle skomplikowane i nadzwyczaj dobrze zachowane drewniane konstrukcje. Do tej pory udało się odsłonić niemal idealnie zachowaną studnię, o konstrukcji zrębowej, rozbudowane konstrukcje drewniane wiązane bezpośrednio z pobliskim grodziskiem i trzy drewniane skrzynie wykładane częściowo kamieniami, które pierwotnie tworzyły wał okalający grodzisko. Pobrane w trakcie prac próbki bali datują ścięcie drzew użytych do budowy odkrytych konstrukcji na zimę roku 997/978. Tak wczesne datowanie stanowiska ukazuje zupełnie nowy obraz początków państwa polskiego, a w szczególności roli i znaczenia Mazowsza Północnego w tamtym czasie. „Obiekty archeologiczne, niestety tylko częściowo odsłonięte w wykopie kanalizacyjnym, są pierwszorzędnej wagi źródłami do dziejów grodu płońskiego, a przede wszystkim dla ustalenia daty początku aglomeracji płońskiej. Ich solidność i doskonały stan zachowania są ewenementem w skali Mazowsza i rzadkością na ziemiach polskich. Z naukowego punktu widzenia za niezbędne uważamy skrupulatne i profesjonalne zbadanie większych partii odkrytych konstrukcji przez archeologów, a następnie pełne opublikowanie ich wyników” - to fragment opinii na temat konstrukcji odkrytych przy ulicy 19-stycznia, wydanej przez prof. Wojciecha Szymańskiego i dr hab. Marka Dulinicza z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Odkrycia dokonane  w Płońsku dają niepowtarzalną możliwość stworzenia podobnego skansenu historycznego jakim jest Biskupin.