Wniosek o dofinansowanie badań archeologicznych
13.09.2007
10 września Gmina Miasto Płońsk złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie badań wykopaliskowych na ulicy 19-stycznia. Prowadzone dotychczas prace archeologiczne ograniczone były jedynie do planowanej inwestycji, czyli rozbudowy sieci kanalizacyjnej i finansowane były w całości z budżetu miasta. W ich trakcie odsłonięto niezwykle skomplikowane, a przy tym bardzo dobrze zachowane założenia obronne. By jednak móc precyzyjnie rozpoznać odkryte stanowisko trzeba znacznie rozszerzyć prace wykopaliskowe, co wiąże się oczywiście ze wzrostem kosztów inwestycji. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to 810 300 zł, natomiast wnioskowana wysokość dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji ministra wynosi 729 270 zł. Jeżeli uda się pozyskać niezbędne środki z ministerstwa badania wykopaliskowe przewidziane są od 1 października 2007 do 29 grudnia 2008.