65. Rocznica Zbrodni na
19.01.2010

19 stycznia odbyły się uroczyste obchody 65. Rocznicy Zbrodni na „Piaskach”. Rozpoczęcie uroczystości nastąpiło o godz. 12.00 przy obelisku upamiętniającym ofiary zbrodni na „Piaskach”.

.

.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego, następnie ks. kanonik Edmund Makowski pomodlił się za pomordowanych. Zaś po przemówieniach Mirosławy Krysiak Kierownika Pracowni Dokumentacji Dziejów oraz Burmistrza Miasta Andrzeja Pietrasika, zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

.

.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu parafialnym przy Wspólnej Mogile pomordowanych Ofiar Barbarzyństwa Hitlewrowskiego w dniu 16 stycznia 1945 r. w Płońsku.

.