OD EKO-SAMORZĄDU DO EKO-SPOŁECZEŃSTWA
30.04.2010

Urząd Miejski w Płońsku przystąpił do ogólnopolskiej akcji „OD EKO- SAMORZĄDU DO EKO-SPOŁECZEŃSTWA”. Celem akcji jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację ekologiczną dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju. Kampania pozwoli m. in. na kreowanie pozytywnego ekologicznego wizerunku samorządu, promocję innowacyjnych, ekologicznych przedsięwzięć, promocję edukacji ekologicznej w samorządach miejskich oraz pomoc w skutecznej wymianie informacji pomiędzy samorządami na temat efektywnych metod ochrony środowiska.

.

W ramach akcji powstanie także telewizja internetowa „Tele-Eko”, promująca najciekawsze inwestycje środowiskowe w samorządach sfinansowane ze środków unijnych, w której także zostaną przedstawione inwestycje zrealizowane przez Gminę Miasto Płońsk.

.

Pierwszym etapem realizacji projektu było szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące selektywnej zbiórki odpadów i sposobów popularyzowania wiedzy z tego zakresu wśród dzieci i rodziców, które odbyło się 18 stycznia 2010 r. w Urzędzie Miejskim.

.

W ramach projektu organizowane będą między innymi konkursy dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Główną ich ideą będzie uwrażliwienie dzieci młodzieży na kwestie związane ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną. 

.

.

.

Urząd Miejski przystępując do ogólnopolskiej akcji "Od Eko-Samorządu do Eko- Społeczeństwa" wziął udział w konkursie Eko- Samorząd. 3 marca odbyło się posiedzenie jury konkursowego, w trakcie którego wyłonieni zostali laureaci konkursów: Eko- Firma, Eko - Samorząd oraz Eko - Klip.
.
Urząd Miejski w Płońsku został laureatem i otrzymał tytuł: EKO- SAMORZĄD.
Jury oceniając zgłoszenia konkursowe kierowało się: oryginalnością i nowoczesnością działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska;  skutecznością przedsięwzięć , dającą się wyrazić poprzez różnego rodzaju wskaźniki; stopniem pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji ekologicznych; działaniami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i promocją tego typu inwestycji.
.
Nagrody konkursowe zostały wręczone 29 kwietnia 2010 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w trakcie konferencji  "Źródła energii odnawialnej szansą dla gminy".
Organizatorem konkursu było Centrum centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenie Europa Nasz Dom".
.

.

.

.

.