Gmina Miasto Płońsk - Innowacyjna Gmina Miejska
01.02.2010

Gmina Miasto Płońsk została laureatem w ogólnokrajowym konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji 2009 r.” Uczestnikami konkursu mogli być: przedsiębiorcy, gminy, organizacje pozarządowe, uczestnicy indywidualni oraz banki spółdzielcze. Konkurs składał się z dwóch edycji: regionalnej oraz edycji ogólnopolskiej. Celem konkursu jest kreowanie i promowanie projektów o charakterze innowacyjnym oraz rozwojowym.

 .

Gmina Miasto Płońsk przystępując do konkursu w ankiecie uczestnictwa przedstawiła  inwestycje z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury na terenie gminy, zmiany i usprawnienia w obsłudze mieszkańców gminy oraz projekty podejmowane w zakresie ochrony środowiska. Gmina Miasto Płońsk jako laureat edycji regionalnej otrzymała  tytuł „Innowacyjna gmina miejska”.

.