Targi Edukacyjne - 2010 r.
02.02.2010

Zapraszamy do udziału w  Targach Edukacyjnych , które odbędą się 03 marca (środa)  br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym  w Płońsku , ul. Sienkiewicza 11. Otwarcie Targów godz. 10.00

      Tegoroczne Targi Edukacyjne organizowane są pod hasłem „Wiedza i aktywność szansą na sukces”

     Celem Targów jest pomoc młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w wyborze kierunku dalszego kształcenia , ułatwienie dostępu do aktualnych ofert wyższych uczelni, szkół policealnych i instytucji rynku pracy  oraz stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu

z przedstawicielami poszczególnych uczelni, szkół i innych jednostek.

       Targom towarzyszyć będą zajęcia informacyjne  dla młodzieży nt. „Co jest ważne przy wyborze kierunku kształcenia ” oraz „Jak korzystnie zaprezentować się – zasady autoprezentacji”.

        Organizatorami Targów Edukacyjnych są:

-          Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne

      w Płońsku 

 -     Starostwo  Powiatowe w Płońsku

-           Wojewódzki Urząd  Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

-           Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

-           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Płońsku

-           Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie    

 

       Informacji udziela: Maria Kacprowska, Wydział Edukacji i Informacji, tel. 23/ 663 07 30, e-mail: edukacja1.plonsk@modr. mazowsze.pl

 

 

                                                             Maturzysto !

Przyjdź, zobacz, zapytaj, zapoznaj się z tegoroczną ofertą edukacyjną szkół wyższych, szkół policealnych, placówek kształcenia pozaszkolnego i instytucji rynku pracy.

 

Serdecznie zapraszamy  do udziału w Targach.

                                                                                                                      ORGANIZATORZY