Ostatki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
18.02.2010

16 lutego członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziału rejonowego w Płońsku wzięli udział w ostatkowym spotkaniu, zorganizowanym w sali kina „Kalejdoskop”. Spotkanie to stało się okazją do przedstawienia sprawozdania z działalności zarządu, a także poinformowania o planach na najbliższy rok.

.


.

W czasie uroczystości Emilia Berond, skarbnik P.Z.E.R. i I. rejon w Płońsku oraz Karol Raczkowski, zastępca przewodniczącego zarządu rejonowego w Płońsku odznaczeni zostali złotymi odznakami. Burmistrz Andrzej Pietarsik i dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego delegatura w Ciechanowie Andrzej Kamasa w dowód wdzięczności za wspieranie inicjatyw P.Z.E.R. i I. otrzymali z rąk przewodniczącego związku Janusza Rosiaka listy z podziękowaniami oraz tomiki poezji „Purpura jesieni”.

.


.

Po części oficjalnej spotkania dla wszystkich licznie przybyłych gości wystąpił zespół „Talizman” w cygańskim repertuarze.