Seminarium
26.02.2010

Oddział Poświętne w Płońsku 04 marca 2010r. organizuje VI seminarium „Kobieta przedsiębiorcza w Unii Europejskiej” pod hasłem „Rola kobiety wiejskiej w rozwoju Mazowsza”.

Seminarium stanowi kontynuację przedsięwzięć prowadzonych już od kilku lat przy wsparciu finansowym i merytorycznym Pana Marszałka, a wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego, w szczególności kobiet. Celem realizowanych dotychczas zadań było poszukiwanie możliwości tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu w gospodarstwie rolnym, w szczególności poprzez rozwój rynku produktów tradycyjnych. Jesteśmy przekonani, iż realizacja tegorocznego seminarium pozwoli uświadomić nam wszystkim, jak ważna jest rola kobiet i zdrowy styl życia rodziny w społeczności lokalnej.

.

Program:

 

10.00–10.20 – otwarcie seminarium, podsumowanie ogólnopolskiego konkursu klubów 4-H

10.20-10.45 – wykład „Rola kobiety wiejskiej w rozwoju Mazowsza” Roman Lusawa MODR O/Poświętne

10.45 – 12.00 – wykład „Profilaktyka chorób nowotworowych kobiet” Małgorzata Rejent, Jolanta Walczak, Dagmara Mokwa, Michał Skiba - Wojewódzki Ośrodek Konsultacyjny - Centrum Onkologii – Instytut im. M. C. Skłodowskiej w Warszawie

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa

12.15 – 13.30– Produkty XXI wieku – bioaktywne dodatki do żywności Mariola Kowalewska, firma VIZION, Małkinia

13.30 - degustacja potraw tradycyjnych – restauracja Poświętne