Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
01.10.2007

 
 
O G Ł O S Z E N I E
 


W DNIU  5 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU  O GODZ. 1700

W  MIEJSKIM  CENTRUM  KULTURY W PŁOŃSKU PRZY  ULICY  PŁOCKIEJ  50  ODBĘDZIE  SIĘ

XXI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ, KTÓREJ  PORZĄDEK  OBEJMUJE:

 

·       Prezentacja wizji przyszłej współpracy pomiędzy Płońskiem a Winschoten. Przedstawienie propozycji wspólnych projektów wypracowanych podczas roboczego spotkania specjalistów z Płońska i Winschoten w dniach 17-18 września br.

·       Przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a Gminą Winschoten.

·       Podpisanie umowy przedłużającej partnerską współpracę pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a Gminą Winschoten.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Rady Miejskiej w Płońsku

/~/ Jolanta Anna Mikołajewska