Konkurs na maskotkę nie został rozstrzygniety
04.03.2010

W terminie od 30 września 2009 roku do 15 stycznia 2010 roku do konkursu na „Maskotkę promującą miasto Płońsk” wpłynęło 29 zgłoszeń.

.

W dniu 16 lutego 2010 r. komisja w składzie:


  1. Teresa Kozera – Przewodnicząca Komisji

  2. Małgorzata Adamska-Jasińska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

  3. Justyna Piekarska – Sekretarz Komisji

  4. Artur Wiśniewski – członek Komisji

  5. Urszula Gryszpanowicz – członek Komisji


oceniła otrzymane prace. Niestety po zapoznaniu się z wszystkimi pracami komisja postanowiła pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia.  Komisja uznała, że wśród otrzymanych prac nie ma na tyle oryginalnego projektu maskotki, która mogłaby służyć jako element promocyjny miasta Płońsk.

.

Oceniając prace, komisja kierowała się następującymi kryteriami:

  •  dobór celnych cech charakteryzujących miasto Płońsk,
  • nawiązanie do historii i kultury miasta,
  • estetyka wykonania i dostosowanie do tematu,
  • pomysłowość i oryginalność pracy,
  • zaskakująca inwencja twórcza.

Wszystkim uczestnikom konkursu komisja postanowiła przyznać drobne upominki i dyplomy za udział
w konkursie. Wręczenie podziekowań odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Płońsku. O dokładnym terminie zostaną wszyscy pisemnie poinformowani.