Wręczenie nagród w konkursie "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda"
16.03.2010

15 marca w Urzędzie Miejskim nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu pn. „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń, umiejętności unikania ich oraz radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę, zarówno na temat bezpieczeństwa, jak i związanej z tym działalności służb ratowniczych, głównie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

.

.

Organizatorem konkursu, składającego się z 3 etapów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Nad przebiegiem etapu gminnego w naszym mieście, na który wpłynęły 84 prace, czuwał Referat Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Płońsku.

.

 

Laureaci konkursu „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”.

 

I grupa - młodsza (wiek 6 - 8 lat) - szkoła podstawowa

I nagrodę otrzymała Klaudia Luc klasa I b - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Bogda Nowakowska.

II nagrodę otrzymał Jakub Walczyk klasa I b - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Bogda Nowakowska.

III nagrodę otrzymał Łukasz Pastuszko klasa I b - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Bogda Nowakowska.

Wyróżnienia otrzymali:

Karolina Kostun klasa I d - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku.

Opiekun - Pani Beata Gorzkiewicz.

oraz

Bartosz Ciarka klasa I c - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Lilia Kornatowska.

 

II   grupa -średnia ( wiek 9 - 12 lat) - szkoła podstawowa

I  nagrodę otrzymała Małgorzata Stankiewicz klasa III b - Szkoła Podstawowa nr 3

Opiekun - Pani Krystyna Milewska.

II nagrodę otrzymała Aleksandra Tabaka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku 

Opiekun - Pani Danuta Kopańska.

III nagrodę otrzymała Lena Rajewska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku 

Opiekun - Pani Beata Litewka.

Wyróżnienie otrzymał Sebastian Fotek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku 

Opiekun - Pani Beata Litewka.

III   grupa - starsza (wiek 13- 16 lat) - gimnazjum

Pierwszej nagrody w tej kategorii nie przyznano.

II  nagrodę otrzymała Paulina Matosek - Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku

Opiekun - Pani Anna Olszewska.

III nagrodę otrzymała:

-  Maria Wiśniewska - Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku
Opiekun - Pani Anna Olszewska

oraz

-   Klaudia Sikora - Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku
Opiekun - Pani Anna Olszewska.

IV   grupa - uczniowie niepełnosprawni (wiek 6-16 lat)

I   nagrodę otrzymał Aleksander Oskroba - Zespół Szkól nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Iwona Giedrojć.

II nagrodę otrzymał Kamil Maliński - Zespół Szkól nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Iwona Giedrojć.

III nagrodę otrzymał - Piotr Kędzierski - Zespół Szkól nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Iwona Giedrojć.

 

Wyróżnienie otrzymał Robert Roloff - Zespół Szkól nr 3 w Płońsku

Opiekun - Pani Iwona Giedrojć.

oraz

Mikołaj Wojtas klasa III e - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku

Opiekunowie - Pani Aneta Włoczkowska i Pani Elżbieta Nowakowska