Dodatkowe pieniądze dla szkół podstawowych
20.05.2010

13 maja 2010 r. Urząd Miejski w Płońsku otrzymał oficjalną informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, o zwiększeniu dotacji, Dział 801 - Oświata i wychowanie, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”.


Na utworzenie placu zabaw Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku otrzymała 115 450,00 zł, zaś Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego otrzymała 115 062,00 zł.

Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 3 uzyskała 12 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Łączna kwota dotacji wynosi 242 512,00 zł.