Umowa na modernizację targowiska
07.04.2010

7 kwietnia 2010 r. zawarto umowę między Gminą Miasto Płońsk, reprezentowaną przez burmistrza Andrzeja Pietrasika a Przedsiębiorstwem Transportowo – Handlowym „WAPNOPOL”, reprezentowanym przez jego właściciela Adama Nowakowskiego, na
I etap modernizacji targowiska miejskiego przy ul. 19-go Stycznia 47.

.

.

 Modernizacja będzie polegała na utwardzeniu terenu o łącznej powierzchni 0,63 ha. Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych ma zapewnić także obsługę geodezyjną w celu wyznaczenia 850 stoisk dla sprzedających i ciągów komunikacyjnych na powierzchni całego targowiska, tj. 3,05 ha. Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby dwa razy w tygodniu (niedziela i wtorek) udostępniona była możliwie jak największa część targowiska dla sprzedających i kupujących, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników targowiska teren budowy będzie odpowiednio zabezpieczony.


Termin realizacji I etapu modernizacji targowiska– 31 maja 2010 r.

Wartość modernizacji – 452 427,14 zł brutto.

.

Kolorem zielonym zaznaczona jest częśc targowiska, która objęta będzie modernizacją.