Komunikat o umorzeniu dwóch pożyczek
08.04.2010
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umorzył Gminie Miasto Płońsk dwie pożyczki, w łącznej kwocie 9 757,62 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie, co najmniej jednego z zadań pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska - budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej", "Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Rewitalizacja infrastruktury drogowej warunkiem rozwoju Płońska i powiatu Płońskiego - zakres miejski: ul. Płocka na odcinku drogi gminnej wraz z parkingiem przy ul. Kolejowej i fragmentem
ul. Ogrodowej", "Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Budowa ulic w osiedlu Toruńska wraz z kanalizacją deszczową oraz podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej
w ramach przedsięwzięcia "Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska".