Finaliści konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2010-usługi techniczne"
16.04.2010

14 kwietnia br. w Poznaniu podczas posiedzenia Komisji Konkursowej złożonej z przedstawicieli i ekspertów Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP wyłoniono 35 finalistów tegorocznej edycji konkursu "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne".

.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 61 praktyk w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna, komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia.Ocenie poddano 25 wniosków zgłoszonych przez 17 dużych miast, 10 przez 9 małych i średnich miast, 14 zgłoszeń w kategorii powiaty i 12 kategorii gminy wiejskie.

.

W gronie finalistów, którzy zakwalifikowali się do drugiej tury oceny znalazła się Gmina Miasto Płońsk, która wzięła udział w konkursie w kategorii - małe i średnie miasta: w dziedzinie - gospodarka komunalna "Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Płońsk" oraz w dziedzinie ochrona zdrowia - "Kompleksowy system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym działania w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy".

.

Wizytacje w gminach, miastach i powiatach zakwalifikowanych do finału rozpoczęły się19 kwietnia, a zakończą się 14 maja br.Wybór laureatów konkursu nastąpi 31 maja br., zaś ogłoszenie wyników odbędzie się 22 czerwca br. w trakcie konferencji w Senacie RP w Warszawie.