Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
22.04.2010
 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK INFORMUJEże w dniu 22 kwietnia 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 został wywieszony wykaz:


- nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Padlewskiego, zabudowanej garażem murowanym, stanowiącym odrębną od gruntu własność, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 189/16 o powierzchni 0,0021 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej,


- nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Płockiej, zabudowanej garażami murowanymi, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 600/19 i 600/20 o łącznej powierzchni 0,0522 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przedmiotowych garaży,


- nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Wiosennej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265/20 o powierzchni 0,0073 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.


Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 - parter). Tel. (023) 663 13 23.


Płońsk, dnia 22.04.2010 r.

                                                                       BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                         /-/

                                                                             Andrzej Pietrasik