Obchody Dnia Ziemi
23.04.2010
22 kwietnia br. już po raz 20 w Polsce i po raz 40 na świecie obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Dzień Ziemi jest akcją, której celem jest promowanie postaw ekologicznych
w społeczeństwie. Święto ma na celu uświadomienie problemów związanych z ekologią
oraz propagowanie ekologicznego trybu życia. Z okazji Dnia Ziemi na całym świecie organizowane są m.in. konkursy poświęcone krzewieniu kultury ekologicznej oraz działania mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem środowiska.

.


.

Z okazji Dnia Ziemi Burmistrz Miasta Płońsk ogłosił konkurs plastyczny na plakat propagujący ochronę środowiska. Celem konkursu było rozwinięcie umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci, kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, ekologicznego stylu życia oraz promowanie postaw ekologicznych.

.

.

.

W konkursie udział wzięło około 150 uczestników z płońskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. 19 kwietnia br. komisja oceniła prace plastyczne i wyłoniła laureatów. Oceniając prace plastyczne, komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania, interpretacja własna tematu. 22 kwietnia o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejski w Płońsku laureaci konkursu otrzymali nagrody, zaś pozostali uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział w konkursie.

..


..

Autorami najciekawszych prac okazali się:


Kategoria I – przedszkola


1. Julita Karwowska – Przedszkole nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

2. Piotr Sadowski – Przedszkole nr 5

3. Karol Nowakowski – Przedszkole nr 1


Wyróżnienia:

  • Maciej Kostun – Przedszkole nr 3

  • Luiza Kulasińska – Przedszkole nr 4 „Pod zielonym listkiem”


Kategoria II – szkoły podstawowe


1. Dominika Sokołowska – Szkoła Podstawowa nr 2

1. Adrianna Ostrowska – Szkoła Podstawowa nr 2

2. Lidia Kowalik – Szkoła Podstawowa nr 2

2. Marianna Golińska – Szkoła Podstawowa nr 2

3. Wiktoria Nowicka – Szkoła Podstawowa nr 3

3. Marta Klimczewska – Szkoła Podstawowa nr 3


Wyróżnienia:

  • Olga Piechota – Szkoła Podstawowa nr 3

  • Kamil Zych – Szkoła Podstawowa nr 3

  • Dominika Żołądek – Szkoła Podstawowa nr 2


Kategoria III – gimnazja


Wyróżnienie:

  • Jagoda Łątka – Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Chrobrego.