Burmistrz Miasta Płońska informuje o wyborze ofert na realizację zadań publicznych na 2010 r.
26.04.2010

 

Płońsk, dnia 23 kwietnia 2010 roku


Burmistrz Miasta Płońska informuje o wyborze ofert na realizację zadań publicznych na 2010 r.


(II edycja konkursu)

1. Zadanie nr 1: Organizacja turniejów brydża sportowego – kwota 3 500,00 zł.

Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego „IMPAS”,2. Zadanie nr 2: Szkolenie dzieci i młodzieży z nastawieniem na kształtowanie umiejętności w zakresie samoobrony – kwota 3 500,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy Karate- DÕ,3. Zadanie nr 3: Organizacja obozu szkoleniowo- wypoczynkowego z elementami sportów samoobrony - kwota 4000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy Karate- DÕ,

.

4. Zadanie nr 6: Organizacja obozu harcerskiego – kwota 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Płońsk im. phm. Czesława Markiewicza Chorągiew Mazowiecka,

.

.

5. Zadanie nr 7: Organizacja obozu wędrownego z elementami wychowania patriotycznego – kwota 6 600,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Płońsk im. phm. Czesława Markiewicza Chorągiew Mazowiecka.