Owoce i warzywa w szkole
28.12.2010
26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów promujących zdrowy styl życia. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Burmistrz Andrzej Pietrasik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Krzysztof Bielski oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Anna Ozimkiewicz.

.


.

Projekt „Owoce i warzywa w szkole” objął działania o charkterze edukacyjnym wzbogacającym wiedzę uczniów na temat spożywania owoców i warzyw, które realizowane były poprzez spotkania z dietetykiem, pogadanki, konkursy, zajęcia na temat żywienia oraz regularnego spożywania owoców i warzyw. Celem projektu jest ukształtowanie wśród dzieci właściwych nawyków żywieniowych i podniesienie świadomości w zakresie zdrowego żywienia. Projektem objęci byli uczniowie klas
I – VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku, ich rodzice i nauczyciele.

.


.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III (konkurs plastyczny „Owoce i warzywa są na 5”), klasy IV – V (konkurs literacki „Wywiad z moim ulubionym warzywem lub owocem”) oraz klasy VI (konkurs na prezentację multimedialną „Wiem, co jem”).

.

Laureatami konkursu zostali:

.

Klasy I – III


 • Jakub Goszczyński kl. Id,
 • Adam Bielski kl.II a,
 • Aleksandra Tymińska kl. III d,
 • Natalia Jaszczur kl. III d,
 • Marta Klimczewska kl. III b,
 • Alicja Nowakowska kl. III a.


Klasy IV – V:


 • Joanna Brudzikowska kl. IV c,
 • Barbara Lewandowska kl. IV d,
 • Katarzyna Kwiatkowska kl. V b,
 • Olga Piechota kl. V b,
 • Kamil Zych kl. V b.


Klasy VI:


 • Aleksandra Bielska kl. VI a.


Honorowy patronat nad projektem „Owoce i warzywa w szkole” objął Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik.

.