LXXI Sesja Rady Miejskiej
05.05.2010
 


O G Ł O S Z E N I EW dniu 6 maja 2010 roku

o godz. 18 00

w Urzędzie Miejskim
w Płońsku, sala 214
odbędzie się

LXXI Sesja Rady Miejskiej
w Płońsku, której porządek obejmuje:
  • Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów w Areszcie i Szpitalu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

                                                                                                              Rady Miejskiej w Płońsku

                                                                                                            /~/ Zygmunt Aleksandrowicz