219. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
06.05.2010
 

3 maja odbyły się uroczyste obchody 219. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku, uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Michała Archanioła. Następnie delegacje i poczty sztandarowe przemaszerowali ulicami miasta pod Pomnik Konstytucji 3 Maja. Okolicznościowe przemówienie jako pierwsza wygłosiła wiceburmistrz Teresa Kozera, która mówiła m.in. o współczesnym wymiarze patriotyzmu.

.

.

Poinformowała także o przyczynie nieobecności na uroczystościach burmistrza Andrzeja Pietrasika. Burmistrz wypełniał obowiązki wynikające z członkostwa Płońska w Stowarzyszeniu Miast Orędowników Pokoju. We wtorek, 4 maja, na forum ONZ, miał wystąpienie na temat roli miast w budowaniu pokoju na świecie, pokoju opartego na współpracy, tolerancji i poszanowaniu. Po przemówieniu starosty Jana Mączewskiego, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem.

.

.

Po części oficjalnej wystąpił Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk” prezentując w polonezie i mazurze najnowsze stroje nawiązujące do okresu Księstwa Warszawskiego.

.

.

Na koniec zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z mażoretkami.