Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju
12.05.2010
 

W dniach od 30 kwietnia do 5 maja 2010 r. w Nowym Jorku odbyło się Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Celem spotkania był cykl konferencji w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz wystąpienie Burmistrza Płońska jako przedstawiciela Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju i przedstawienie stanowiska Stowarzyszenia w sprawie dążenia do świata wolnego od broni nuklearnej przed rokiem 2020.

.

.

- Wierzę, że czas na zmianę nadszedł. Nasze wysiłki muszą zapewnić rozwój wspólnych mechanizmów bezpieczeństwa, opracowanie globalnych strategii i odnalezienie skutecznych dróg, które zagwarantują poszanowanie dla pokoju – mówił m.in. burmistrz Andrzej Pietrasik podczas swojego wystąpienia.

.

.

W skład delegacji reprezentującej Miasto Płońsk podczas konferencji weszli:

Andrzej Pietrasik – burmistrz miasta, Ewa Białek i Lilianna Kraśniewska – pracownice Referatu Współpracy Europejskiej i Regionalnej Urzędu Miejskiego. Przedstawiciele płońskiego samorządu polecieli do Nowego Jorku na własny koszt. Wyjazd wspomnianych osób nie był finansowany z budżetu miejskiego.

.

Pokojowa demonstracja ulicami Nowego Jorku.

.