Otwarcie nowej siedziby KRUS-u
19.05.2010
14 maja miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, znajdującego się przy ulicy Zajazd. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozoju Wsi – Tadeusz Nalewajk, Poseł Aleksander Sopliński, Sekretarz Miasta – Krystyna Marszał-Jankowska, Starosta Powiatu Płońskiego – Jan Mączewski, Wójtowie Powiatu Płońskiego, pracwonicy KRUS.

.

Po oficjalnym powitaniu gości, przemówieniach i przecięciu wstęgi ksiądz Kanonik Edmund Makowski poświęcił nowy zakład pracy. Następnie przybyli gości mogli zwiedzić budynek.

.

.

.