Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
20.05.2010
 


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK INFORMUJEże w dniu 20 maja 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 został wywieszony wykaz:


- nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Słonecznej , zabudowanej garażem murowanym, stanowiącym odrębną od gruntu własność, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1456/23 o powierzchni 0,0043 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej,Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 - parter). Tel. (023) 663 13 23.


Płońsk, dnia 20.05.2010 r.

                                                                               BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                            /-/

                                                                                     Andrzej Pietrasik