XVI Diecezjalny Konkurs Biblijny
24.05.2010
21 maja w Szkole Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku odbył się XVI Diecezjalny Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik, ksiądz kanonik Edmund Makowski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty Delegatury w Ciechanowie – wicedyrektor delegatury Agata Pawłowska i wizytator Teresa Malinowska oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku Teresa Kudlicka.

.


.

W trakcie konkursu zostały wręczone nagrody laureatom Powiatowego Konkursu Ortograficznego klas III i V, a także konkursu plastycznego „Ewangelia według św. Mateusza widziana oczami dziecka”.

.


.

Podczas przerwy wystąpił zespół klerycki „Hodos” z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

.


.

Tematem tegorocznej edycji konkursu biblijnego był „Ewangelista Mateusz i jego Ewangelia”. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

.

Laureatami konkursu zostali:


  • I miejsce – Michał Chojnowski, Szkoła Podstawowa im. J. Gołaszewskiego w Gołyminie,
  • II miejsce - Weronika Niemirska, Szkoła Podstawowa w Siedlinie,
  • III miejsce – Katarzyna Zielonka, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Blichowie,

.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Katarzyna Wiśniewska, Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych,
  • Marta Majewska, Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych.