Drzewko za elektroodpad
31.05.2010

 29 maja w godzinach 9.00 – 14.00 na targowisku miejskim „Manhattan” została przeprowadzona akcja „Drzewko za elektroodpad”. Akcja została zorganizowana przez Płońskie Nadleśnictwo i Urząd Miejski w Płońsku, w ramach wojewódzkiego programu „Czyste lasy na Mazowszu” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

.

.


.

Każdy mieszkaniec, który przyniósł zużyty sprzęt elektroniczny, zużyte baterie otrzymał sadzonkę sosny. Elekroodpady zbierane były do kontenerów udostępnionych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. Łącznie udało się zebrać 4 kontenery elektroodpadów, za które mieszkańcy otrzymali około 3 tysięcy sadzonek sosny.

.