Aktywna Gmina
01.06.2010

29 maja w Radlinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom  piatej edycji konkursu "Aktywna Gmina". Zwycięzcami zostali:

  • I miejsce - Radlin,
  • II miejsce - Przemyśl,
  • III miejsce - Płońsk (nagrodami za zajęcie trzeciego miejsca są: dyplom, puchar, szkolenie organizowane przez Fundację Aktywni dla 2 instruktorów Nordic Walking i 2 instruktorów Gymnastic oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu rekreacyjno-sportowego).

.

.

Konkurs organizowany jest przez fundację Aktywni od 2006 roku. Celem konkursu jest wyłonienie gmin, które najbardziej dbają o popularyzację sportu, rekreacji oraz aktywnego trybu życia. Komisja konkursowa oceniając wniosk,i bierze pod uwagę wszystkie imprezy sportowo-rekreacyjne, których organizatorami, współorganizatorami są gminy uczestniczące w konkursie. Konkurs obejmuje także zaplanowane, realizowane i zrealizowane przez gminę inwestycje sportowe m.in.: budowę obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego. Konkursem objęte sa także działania polegające na wynajmowaniu i użyczaniu sprzętu sportowego.

.

Każda edycja konkursu zakończona jest plenerową imprezą sportowo-rekreacyjną, zorganizowaną przez gminę, która zwyciężyła w poprzedniej edycji.

.

foto: www.nordicwalking.pl