Dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku
08.06.2010

Gminie Miasto Płońsk przyznano dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go Stycznia w Płońsku „ Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 416 090,30 PLN. Umowa o dofinansowanie została podpisana 7 czerwca w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: prezes zarządu Tomasz Skrzyczyński i dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych Krystian Szczepański.

.


 

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19-go stycznia w Płońsku, została zrealizowana w mieście Płońsk i objęła część ulicy Przejazd oraz część ulicy
19-go Stycznia, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zlewni rzeki Płonki. Budowa objęła wykonanie kanalizacji grawitacyjnej o łącznej długości 209,5 m.

Sieć została włączona do istniejącej kanalizacji w ul. 19 stycznia w miejscu, gdzie zakończono roboty w 2005 roku.

W ramach robót budowlanych wykonano:

- 209, 5 m kanalizacji grawitacyjnej wykonanej z rur PVC o ø 200 i 160 mm; rury kielichowe łączone na typowe uszczelki pierścieniowe;

- 2 studnie kanalizacyjne – wykonane z kręgów żelbetowych o ø 1200 mm z pokrywami żelbetowymi i włazami żeliwnymi okrągłymi ø 600 mm typu ciężkiego;

- 7 studni systemowych – wykonanych z PVC/PP o ø 425 z kinetami do rur PVC, teleskopowe z pokrywami żeliwnymi o nośności 40 T ; pod pokrywy w drogach gruntowych zastosowano betonowe pierścienie odciążające;

- 9 odnóg kanalizacyjnych PVC o ø 200/160 mm

.

.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zostało nim Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. której 100% udziałowcem jest Gmina Miasto Płońsk.

Projekt po realizacji jest zarządzany przez PGK Sp. z o. o.

Zastosowana technologia robót oraz materiały są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji odprowadzającej ścieki komunalne . Zaprojektowane parametry instalacji są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony obecnych jak i przyszłych użytkowników.

 

Roboty zakończono i odebrano w dniu 5 grudnia 2008 roku