Piknik integracyjny TPD
15.06.2010
12 czerwca w Bolęcinie, na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, odbył się po raz kolejny piknik integracyjny dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddziału miejsko-powiatowego oraz Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Nad organizacją pikniku, w którym udział wzięło ponad 50 dzieci wraz z rodzicami, czuwała przewodnicząca Koła Monika Zimnawoda. 
W pikniku integracyjnym udział wzięli również burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie Andrzej Kamasa oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
.

.

.

.