Bóg - Honor - Ojczyzna
16.06.2010

 10 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II odbyło się podsumowanie X edycji konkursu

BÓG-HONOR-OJCZYZNA”.

.


.

W jubileuszowej edycji konkursu udział wzięli m.in.: Teresa Kozera- Zastępca Burmistrza, ks. kanonik Zbigniew Sajewski, Daniela Szczepkowska - wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie, Radni Rady Miejskiej oraz dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Oto Matka Twoja”.

.


.

Tegoroczny konkurs ma szczególnie piękną wymowę [...] Tegoroczne hasło jest wzuszające i pełne serdeczności” - mówiła Teresa Kozera - Zastępca Burmistrza.


Konkurs składał się z czterech kategorii:


  1. Konkursu plastycznego, którego tematem było :” Gdy słyszę matka myślę...”

.

Zwycięzcy konkursu zostali podzieleni na Szkoły Podstawowe i Gimnazja. Nagrody otrzymali:

.

Szkoły Podstawowe:

.

I miejsce - Alicja Kosok - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku,

II miejsce – Aleksandra Bronowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku,

II miejsce - Natalia Wesołowska - Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach,

III miejsce – Michał Krajczyński - Szkoła Podstawowa w Lisewie,

III miejsce - Dominika Żołądek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku.

.

Gimnazja:

.

I miejsce – Agnieszka Stańczak - Gimnazjum w Siedlinie,

II miejsce – Marta Wilk - Gimnazjum nr 2 w Płońsku,

II miejsce - Katarzyna Kochańska - Gimnazjum nr 2 w Płońsku,

III miejsce – Agnieszka Fonderska - Gimnazjum nr 1 w Płońśku,

III miejsce - Aleksandra Walczak - Gimnazjum nr 1 w Płońsku.

.

.

  1. Konkursu recytatorskiego, w którym nagrodzeni zostali:

.

Szkoły Podstawowe:

.

I miejsce – Izabela Bronowska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku,

I miejsce - Antonina Rachobińska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku,

II miejsce – Marta Dychto - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku,

II miejsce - Aleksandra Dłużniewska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku,

III miejsce – Natalia Wesołowska - Szkoła POdstawowa w Nowych Kucicach.

.

Gimnazja:

.

I miejsce – Karina Gajewska - Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

I miejsce - Maria Polska - Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

II miejsce – Karolina Kacperska - Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku,

II miejsce - Mateusz Kacprowski - Gimnazjum nr 1 w Płońśku,

III miejsce – Aleksandra Kadecka - Gimnazjum w Dzierzążni,

III miejsce - Aleksandra Karpińska - Gimnazjum w Naruszewie.

.

.

  1. Konkursu literacki– laureaci:

.

Szkoły gimnazjalne:

.

I miejsce – Karolina Grąbczewska - Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku,

I miejsce – Jan Hondra - Gimnazjumnr 1 w Płońsku,

II miejsce – Aleksanda Kowalska - Powiatowe Gimnazjum Publiczne w Płońsku,

II miejsce - Iwona Kwiatkowska - Gimnazjum nr 1 w Płońsku,

III miejsce – Katarzyna Adamska - Gimnazjum w Naruszewie,

III miejsce - Anna Zarodkiewicz - Gimnazjum nr 1 w Płońsku.


.

  1. Konkursu pieśni patriotycznej:

.

W kategorii soliści nagrodzeni zostali:

..

Szkoły Podsawowe:

.

I miejsce – Agata Śladowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku,

II miejsce - Klaudia Zielińska - Szkoła Podstawowa w Sobanicach.

.

Szkoły gimnazjalne:

.

I miejsce - Paulina Lubińska - Gimnazjum w Nacpolsku,

II miejsce - Paulina Dymoska - Gimnazjum w Lisewie,

III miejsce - Aleksandra Walczak - Gimnazjum nr 1 w Płońsku.

.

W kategorii zespoły wokalne nagrody otrzymali:

.

Szkoły Podstawowe:

.

II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku,

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Szczytnie.

.

Szkoły gimnazjalne:

.

I miejsce - Zespół Powiatowego Gimnazjum Publicznego,

II miejsce - Zespół z Gimnazjum nr 2 w Płońsku 'Bezimienni”,

III miejsce - Zespół z Gimnazjum nr 1 w Płońśku.

.


.

W dotychczasowych edycjach konkursu udział wzięło 1521 uczestników