Termomodernizacja Przedszkola nr 3
13.07.2010
 Przetarg na "Termomodernizację budynku Przedszkola Nr3" odbył się 14.06.2010r.

Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Konsorcjum: Lider Konsorcjum:Consulting - Zamówienia Publiczne, Przetargi Krzysztof Ambramczyk, ul.Sikorskiego 4a/102, 06-400 Ciechanów, kraj/woj.mazowieckie.

Konsorcjant: Zakład Budowlany Sławomir Grzybowski, ul.Monte Cassino 22,

06-400 Ciechanów.

.

Cena wybranej oferty: 338567,53PLN ( słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

 .

Planowana data wejścia na budowę 16.07.2010r