Podpisanie umowy na „Opracowanie projektu budowlanego Projektowanej Obwodnicy Zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku”
23.07.2010

W dniu 22 lipca 2010 r. podpisana została umowa na „Opracowanie projektu budowlanego Projektowanej Obwodnicy Zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku” pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a P.H.U. „DROG – POL II s. c.” Przedmiotem umowy jest wykonanie koncepcji – złożeń techniczno projektowych i ekonomicznych, z uzgodnieniami przebiegu trasy i zajętości terenu (w terminie do 30.11.2010 r.) oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Projektowanej Obwodnicy Zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku: długości ok. 1800 m wraz z mostem drogowym przez rzekę Płonkę ( w terminie do 30.11.2011 r.).
.

Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Ewa Grzeszczak wskazuje przebieg obwodnicy.

.

Przygotowując kompletną dokumentację Wykonawca zobowiązuje się wykonać m.in.:

· mapy do celów projektowych,

· badania geotechniczne gruntu,

· operaty wodno – prawne na wykonanie mostu na rzece Płonce,

· inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki istniejącą szatą roślinną,

· projekt budowlany i wykonawczy drogi, w tym projekt budowy mostu drogowego,

· projekt budowy odwodnienia (kanalizacji deszczowej),

· projekt budowy oświetlenia drogowego,

· projekt organizacji ruchu,

· przedmiary robót, oddzielnie dla każdej branży,

· kosztorys inwestorski.

 .

Gminę Miasto Płońsk reprezentował burmistrz Andrzej Pietrasik, natomiast P.H.U. „DROG – POL II s. c.” Paweł Szymański, Zygmunt Wierzbicki i Krzysztof Bielawski.
.

Umowa opiewa na kwotę 195 078,00 zł brutto.

- Bardzo się cieszę, że prace związane z budową obwodnicy zaczęły się jeszcze w tym roku. Przygotowanie projektu do końca listopada 2011 roku pozwoli nam starać się o środki unijne na realizację tej inwestycji - mówił podczas podpisania umowy burmistrz Andrzej Pietrasik. 


 

.