Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w roku 2010
23.07.2010

Płońsk, dnia 22 lipca 2010 roku

 

 

PS. 5010-K-23/10

 

 

Burmistrz Miasta Płońska

 

informuje o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2010 roku

 

 

 Zadanie Nr 1:

· nazwa zadania publicznego: „Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej
od  01.08.2010r. – 31.12.2010r.”, 

· wysokość przyznanych środków publicznych - 172 000,00 zł,

  nazwa oferenta -  Klub Sportowy „Tęcza 34” Płońsk.

 

 

 

 

 

 Burmistrz Miasta Płońska

   /-/ Andrzej Pietrasik