Komunikat Gminy Miasto Płońsk w sprawie umieszczenia barierki na drodze nr ewid. dz. 82/8 w Płońsku
23.07.2010