Wykonawca "Orlika" wybrany
02.08.2010
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 29 lipca 2010 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych pn. "Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym) w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2010" ul. Płocka". Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDO-LAND ZYGMUNT ANTONI GUZIK, PIOTR KRUPIŃSKI, ELŻBIETA PERKOWSKA SP.J., 06-400 CIECHANÓW, UL. ŚMIECIŃSKA 9 „ARIM” SPÓŁKA Z O. O., 58-500 JELENIA GÓRA, UL. K. MIARKI 33. Cena oferty wynosi 1 254 414,14 zł brutto.