Trwa termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3
30.08.2010

14 czerwca 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na "Termomodernizację budynku Przedszkola Nr 3" w Płońsku. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Konsorcjum: Lider Konsorcjum: Consulting - Zamówienia Publiczne, Przetargi Krzysztof Ambramczyk, ul. Sikorskiego 4a/102, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

Konsorcjant: Zakład Budowlany Sławomir Grzybowski, ul.Monte Cassino 22,

06-400 Ciechanów, z którym podpisano umowę na kwotę 338 567,53 zł.

.

Całkowity koszt zadania - 364 667,53, w tym: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie – 149 400,00.

Planowany termin zakończenia inwestycji:  30 listopada 2010

.

Opis wnioskowanego zadania:

Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm, docieplenie ścian piwnicznych płytami z ekstrudowanego polystyrenu o grubości 12 cm, docieplenie ościeży styropianem o grubości 2-3 cm. Docieplenie budynku wykonane będzie metodą lekką mokrą wraz z tynkiem akrylowym. W ramach zadania termomodernizacji budynku przewiduje się wymianę zewnętrznych drzwi drewnianych na aluminiowe (ciepły profil) oraz wymianę części okien na PCV oraz docieplenie styropianem o grubości 15 cm stropu nad 1 piętrem z dociepleniem dachu wełną mineralna (w części nad klatką schodową).

.

Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych:

Wykonanie docieplenia budynku wraz z wymianą drzwi zewnętrznych i części okien spowoduje oszczędność zużycia paliwa, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Obiekt przeznaczony na potrzeby opiekuńczo-edukacyjne spełniał będzie wymagania określone przepisami.

.