LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Płońsku
23.08.2010
O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu  26 sierpnia 2010 roku 

o godz. 15 00

w Urzędzie Miejskim 
w Płońsku, sala 214
odbędzie się

LXXVIII Sesja Rady Miejskiej
w Płońsku, której porządek obejmuje:

 

 

 

o Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Płońska na 2010 rok.

 

o Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco kredytu obrotowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.

 

o Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca usytuowania pomnika Św. Michała Archanioła na Placu 15-go Sierpnia.

 

o Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Powiatem Płońskim.

 

o Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta w przedmiocie zawarcia porozumienia partnerskiego z Gminą Płońsk, Gminą Załuski oraz Miastem i Gminą Zakroczym.

 

o Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowego kredytu bankowego.

 .

.

 P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

Rady Miejskiej w Płońsku

/-/ Zygmunt Aleksandrowicz