Ogłoszenie Burmistrza Miasta Płońsk
24.08.2010

GP.7145 – 4/10

GP.72241 – 5/10

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK INFORMUJE

 

 

że w dniu 24 sierpnia 2010 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 został wywieszony wykaz:

 

 - nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z usługami w parterze, przeznaczonym do kapitalnego remontu lub rozbiórki na koszt nabywcy, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy Placu 15-go Sierpnia 3, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 813 o powierzchni 0,0336 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

- nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o konstrukcji drewnianej, przeznaczonym do kapitalnego remontu lub rozbiórki na koszt nabywcy, położonej w Płońsku przy ul. 19-go Stycznia 8 i 10, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 1403 i 1404 o łącznej powierzchni 0,0601 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (pokój nr 2 - parter). Tel. (023) 663 13 23.

 

 

Płońsk, dnia 24.08.2010 r.                                                                       BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

 /-/

                                                                              Andrzej Pietrasik