Otwarta, ale jednokierunkowa
02.09.2010

31 sierpnia na prośbę burmistrza Płońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płońsku zdjęła szlaban zamontowany podczas wakacji na drodze wewnętrznej łączącej ulice Północną i Kolbego.

20 sierpnia  Burmistrz Miasta Płońska wystosował pismo do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Ireneusza Duszczyka z prośbą usunięcia barierki umieszczonej na drodze nr ewid. dz. 82/8 należącej do Gminy Miasto Płońsk, w terminie do 31 sierpnia. 

W odpowiedzi na pismo metalowa barierka została usunięta z działki należącej do miasta, w wyznaczonym terminie. Droga wewnętrzna pozostanie na części miejskiej, natomiast na części należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej ma powstać ciąg pieszy. Droga wewnętrzna ma być drogą jednokierunkową , z wyjazdem do ulicy Północnej.

Zdaniem Burmistrza Miasta Andrzeja Pietrasika zaproponowane rozwiązanie ograniczy uciążliwość drogi dla mieszkańców bloków przy ul. Północnej 9 i 11, jak również uwzględni interes mieszkańców osiedla przy ul. Kolbego.

- Zależało nam na usprawnieniu komunikacji w tym rejonie przed rozpoczęciem roku szkolnego – mówi burmistrz Andrzej Pietrasik.