VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych
10.09.2010

VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zaprasza na VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych,

które odbywać się będą w dniach 23 -25 września w Płońsku (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa

Rolniczego Poświętne) oraz w Opinogórze (Muzeum Romantyzmu). Uczestniczyć w nich

będą przedstawiciele gazet lokalnych (prywatnych, samorządowych, środowiskowych) z Mazowsza.

 W ramach projektu organizowane będą warsztaty dziennikarskie dla redakcji tych gazet, w dwóch

blokach tematycznych. Honorowy Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik. Termin zgłoszeń i płatności – do 17 września 2010 r.

.

.

INFORMACJA

o warunkach uczestnictwa

w VII Mazowieckich Spotkaniach Mediów Lokalnych

w dniach 23 – 25 września 2010 r.

– Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego- Płońsk- Poświętne,

ul. Sienkiewicza 11

I. Warunki finansowe uczestnictwa:

Kwota akredytacji jednej osoby wynosi

za udział w sesji warsztatowej w dniach 23 -25 września  -

150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

II. Termin zgłoszeń i płatności – do 17 września br.

III. Wpłaty należy dokonać na konto

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Nr konta 82823000070004573720000002

( z adnotacją  „VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych”)

IV. Kserokopie dowodu wpłaty prosimy przesłać w w/w terminie na adres:

Miejskie Centrum Kultury

ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk

VII Mazowieckie Spotkania Mediów Lokalnych

W ramach kwoty akredytacyjnej organizatorzy zapewniają:

udział w zajęciach warsztatowych

noclegi i wyżywienie w czasie trwania spotkań ( śniadania, obiady, kolacje)

przejazd do Opinogóry ( zgodnie z programem).

Prosimy również o przesłanie na adres Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku

po 3 egzemplarze Państwa gazety w celu zaprezentowania na wystawie towarzyszącej

VII Mazowieckim Spotkaniom Mediów Lokalnych.

Program VII Mazowieckich Spotkań Mediów Lokalnych

( Płońsk – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświętne,

Opinogóra – Muzeum Romantyzmu 23 – 25 września 2010 r.)

23 września 2010 r.(czwartek):

14.00 – 16.00 – rejestracja uczestników warsztatów, zakwaterowanie;

17.00 – uroczyste otwarcie VII Mazowieckich Spotkań Mediów Lokalnych

           - wystąpienia zaproszonych gości

           - „ Między skutecznością a poprawnością„- wykład inauguracyjny  Teresy  

           Kruszony, Redakcja Gazety Wyborczej                    

19.00 – uroczysta kolacja (Poświętne)

24 września 2010 r.(piątek):

8.00 - śniadanie(Poświętne)

9.00-13.00 - O czym pisać – zajęcia warsztatowe 

1.   Propozycje tematów związanych z kampanią wyborczą (dyskusja, przykłady – wspólne   

      sporządzenie listy tematów „żelaznych” i ciekawych).

2.   Propozycje tematów powyborczych (dyskusja, przykłady – wspólne sporządzenie listy tematów

„żelaznych” i ciekawych).

Warsztaty poprowadzi redaktor Wojciech Staruchowicz ( Puls Biznesu)

13.15 – obiad (Poświętne)

14.00-17.30– Jak pisać – zajęcia warsztatowe

1.        Najważniejsze zasady dotyczące tekstów informacyjnych (przede wszystkim: notatka, sprawozdanie,

relacja, życiorys, sylwetka, kalendarium, sonda) i publicystycznych (przede wszystkim: komentarz, wywiad, debata).

2.        Jak „sprzedać” statystyki, liczby, paragrafy.

3.        Uwaga, nie manipuluj – techniki manipulacji w mediach.

Warsztaty poprowadzi dr Janusz Grobicki

18.00 – Recital Janusza Olejniczaka – sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Płońsku, ul. Płocka 76

20.00 – kolacja (Poświętne)

25 września 2010 r.(sobota):

8.30 – śniadanie (Poświętne)

10.00-14.00 -  Wybory i fotografia wyborcza - zajęcia warsztatowe

1.       Fotografia jest wszechobecna, a fotografowie są wszędzie - w jaki sposób relacjonowane są współczesne 
kampanie wyborcze (kampania Barracka Obamy, polskie kampanie wyborcze lat 2005 i 2007).
2.       Czy możliwa jest obiektywna relacja fotograficzna? Role fotoreportażu w kampaniach wyborczych - 
czysta informacja czy przedstawianie swojego punktu widzenia?
3.       Fotografia wyborcza - news (pojedyncza) i story (fotoreportaż).

4.       Fotoedycja - od pojedynczego obrazu do wielozdjęciowej opowieści.

Warsztaty poprowadzi Agnieszka Rayss – Prezes Stowarzyszenia Fotoreporterów Sputnik

14.15 – obiad (Poświętne)

15.00 – wyjazd do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

16.00- Spotkanie panelowe wszystkich uczestników- Finał VII Mazowieckich Spotkań    

           Mediów Lokalnych – Muzeum Romantyzmu

         - Zwiedzanie unikalnej wystawy – „ Kossakowie – Trzy Pokolenia Malarzy”

         - Podsumowanie

         - Dyskusja

18.30 – Kolacja pożegnalna  ( Opinogóra)    

Imprezy towarzyszące:

- Wystawa „ 20 lat Samorządu Terytorialnego w Płońsku”

- Wystawa prasy lokalnej i samorządowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 .