Rozpoczynamy roboty drogowe!
15.09.2010

25 sierpnia 2010 r. Urząd Miejski w Płońsku podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. na remonty nawierzchni bitumicznych ulic gminnych na terenie Płońska. Na wybranych odcinkach ulic zostaną przeprowadzone roboty przygotowawcze polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznych oraz roboty nawierzchniowe związane z regulacją pionową studzienek i ułożeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Prace rozpoczną się 16 września i spowodują lokalne utrudnienia ruchu drogowego. Pierwszymi ulicami przewidzianymi do remontu są ul. Zajazd, ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kolejowa. Wartość inwestycji to 2 279 992, 01 zł brutto.


.

.Wykaz ulic przewidzianych do remontu:

 

1. ul. Północna (na odcinku od bud. mieszkalnego nr 3 do ul. Grunwaldzkiej)

2. ul. Wieczorków (na odcinku od przejazdu kolejowego)

3. ul. Wojska Polskiego

4. ul. Kolejowa (na odcinku od ul. ZWM do ul. Towarowej)

5. ul. Karulaka

6. ul. Spółdzielcza

7. ul. 1-go Maja (na odcinku od ul. Róży Luksemburg do torów kolejowych)

8. ul. Ogrodowa (na odcinku od ul. ZWM do ul. Składowej)

9. ul. Zajazd

10. ul. Warszawska (na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do Pl. 15-go Sierpnia)

11. ul. Paderewskiego

12. ul. Padlewskiego

13. most na ul Grunwaldzkiej